Kolejna edycja gubińskiego święta przeszła do historii. 

Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury, organizator 57. Wiosny Nad Nysą serdecznie dziękuje wszystkim Sponsorom:

Urzędowi Miejskiemu w Gubinie,

Firmie HOREX s.c.,

Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.,

Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,

Przedsiębiorstwu Oczyszczalnia Ścieków Gubin,

Przedsiębiorstwu Usług Miejskich w Gubinie,

Bankowi PKO B.P. S.A.,

Firmie Węglomix

 

Specjalne podziękowania dla:

 

– Dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej płk. Dariusza Lewandowskiego,

– Dowódcy 5 Kresowego Batalionu Saperów płk. S. Osmelaka,

– Dowódcy 5 Lubuskiego Pułku Artylerii płk. Jacka Kilińskiego,

– Dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego płk. M. Szweda.

– Dyrektora Lubuskiego Muzeum Wojskowego Pana Piotra Dziedzic.

 

Serdeczne podziękowania należą się także wszystkim Dobroczyńcom imprezy, a w szczególności:

Panu generałowi Wiesławowi Michnowiczowi,

Panu płk. rez. Robertowi Wawrzyniakowi,

Panu mjr. rez. Piotrowi Beśkiewiczowi,

Panu kpt. Pawłowi Michalakowi – za koordynację przedsięwzięć wojskowych,

Pani Alicji Ratowicz – za pomoc logistyczną,

Z-cy Komendanta Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Gubinie Wojciechowi Liczbińskiemu,

Komendantowi Komisariatu Policji w Gubinie Radosławowi Sokołowskiemuoraz Komendantowi Straży Miejskiej w Gubinie, Krzysztofowi Dubertowi – za pomoc w zabezpieczeniu imprezy,

Panu Jackowi Czerepko – za koordynację przedsięwzięć sportowych oraz zabezpieczenie ratowników WOPR,

 

Młodzieży z grupy „Otwarte” działającej przy GDK.

 

Szczególne podziękowania należą się Pani Reginie Jankowskiej, Państwu Wilken i in. – za udostępnienie terenów prywatnych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.

 

Linki do stron www Sponsorów

Bank PKO BP S.A.

Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

Skip to content