UNIWERSYTET III WIEKU

Podziel się:

Idea założenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstała z inicjatywy Burmistrza Miasta Gubina – Bartłomieja Bartczaka.

UTW w Gubinie działa przy Gubińskim Domu Kultury. Inauguracja odbyła się 1 kwietnia 2009r i jak widać, to nie był żart na Prima Aprilis. Obecnie koordynatorem jest Stanisława Łapkowska.

Nasz Uniwersytet daje możliwość emerytom i rencistom, którzy nie mogą już czynnie uczestniczyć w życiu zawodowym, na dalszą aktywizację w ramach różnych zajęć. Stwarza szansę dla osób pragnących intensywnej integracji w środowisku. Jest to forma, dzięki której można pogłębić nie tylko wiedzę, umiejętności i poprawić kondycję psychofizyczną, ale również rozwinąć się duchowo i twórczo, czyli stworzyć podstawy dla rozwoju osobistego i stać po prostu lepszym człowiekiem…

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zajęcia Uniwersytetu realizowane były w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Uniwersytet III Wieku w Gubinie – rozwijanie sprawności intelektualnej i psychofizycznej mieszkańców Gubina w wieku 50+”

Obecnie działalność Uniwersytetu jest dofinansowana w ramach projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej dla mieszkańców Gubina w wieku 60+” finansowanego w ramach programu ASOS ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Scroll to Top