Ryszard Pantkowski

Ryszard Pantkowski

Podziel się:

Politolog, publicysta, plastyk. Urodził się 13 marca 1937 r. w Chodzieży. Dorobek naukowy stanowi kilkadziesiąt publikacji w periodykach krajowych, zagranicznych i regionalnych, wiele referatów wygłoszonych podczas sympozjów naukowych.

Scroll to Top