REGULAMIN 2024

plik do pobrania:

XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Poetyckie Rubieże” – Gubin 2024

REGULAMIN

§ 1

ORGANIZATOR FESTIWALU

Głównym organizatorem XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Poetyckie Rubieże” – 2024 jest Gubiński Dom Kultury i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Pro – Gubin

§ 2

MIEJSCE I TERMIN:

Festiwal odbędzie się w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury, ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin   w dniu 24 lutego (sobota) 2024r.

§ 3

CELE IMPREZY

Celem festiwalu jest: prezentacje wartościowych i różnorodnych form piosenki (piosenki literackiej, poezji śpiewanej, ballady, piosenki autorskiej), wyszukiwanie młodych talentów piosenki, inspiracje młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki, promowanie piosenki artystycznej, rozszerzenie oferty koncertowej Gubińskiego Domu Kultury.

§ 4

ZASADY OGÓLNE

1.  Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Poetyckie Rubieże” ma charakter otwarty. Może w nim brać udział młodzież ucząca się powyżej 16 roku życia, studenci oraz dorośli (soliści i zespoły).

2. Wykonawca przygotowuje dwa utwory śpiewane (w języku polskim) wykonywane z akompaniamentem własnym, akompaniatora lub zespołu, wyklucza się używania półplaybacków i playbacków

3.Zespół występujący na scenie może liczyć maksymalnie do 6 osób,

4. Organizator zapewnia, nagłośnienie, fortepian, realizatora dźwięku.

§ 5

ZASADY UDZIAŁU

1 Zgłaszający się wykonawcy zobowiązani są do nadesłania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2024r (Poniedziałek) na adres  e-mail:waldemar1pawlikowski@gmail.com  zgłoszenia (emaila) o tytule „Poetyckie Rubieże” zgłoszenie, nazwa artysty” zawierającego komplet materiałów tj. wypełnionej elektronicznie karty uczestnictwa wyłącznie w formacie PDF (jeden plik) oraz plików muzycznych wyłącznie  w formacie MP3 z nagranym wykonaniem zgłoszonego repertuaru  tj. dwóch utworów w formie i aranżacji jaka zostanie zaprezentowana podczas konkursu. Teksty piosenek w formacie Word

2. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy.

3. Kwalifikacji do udziału w konkursie dokona komisja artystyczna powołana przez organizatora na podstawie przesłanych nagrań demo.

4. Uczestnicy zgłaszając swój udział jednocześnie powierzają prawa organizatorowi do nieodpłatnego wykorzystywania ich wizerunku w transmisji i rejestracji ich występu ( foto, zapisy audio, video we wszelkich znanych formatach) podczas trwania festiwalu.

5. Organizator festiwalu „Poetyckich Rubieży” powołuje Jury Festiwalowe.  Przewodniczącym jury będzie Piotr Bukartyk.

6. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna nagrody pieniężne

7.  Nagrody są opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

8. Lista uczestników zakwalifikowanych do festiwalu zostanie opublikowana na stronie: Facebook Gubiński Dom Kultury dnia 20 lutego (wtorek) 2023.

9. Przesłuchania konkursowe odbędą się 24.02.2024 w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury w godzinach 12.00 – 16.00. Koncert laureatów i koncert gwiazd odbędzie się tego samego dnia o godz. 19.00

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie.

2. Z chwilą zakwalifikowania się do finału istnieje możliwość zarezerwowania odpłatnego noclegu. Koszty noclegów pokrywają uczestnicy festiwalu.

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

4. Szczegółowych informacji udziela Waldemar Pawlikowski w godz. 10:00 – 18:00 tel. 793670511

Adres do korespondencji:

Gubiński Dom Kultury

BIURO ORGANIZACYJNE

„Poetyckie Rubieże”

ul. Westerplatte 14

66-620 Gubin

Tel; 793670511

e-mail: waldemar1pawlikowski@gmail.com

Scroll to Top