PRACOWNIA ORANGE

PRACOWNIA ORANGE

Podziel się:

1.  O fundacji Orange

Fundacja Orange została powołana w 2005 roku przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (Orange). Najważniejsze programy Fundacji to: Akademia Orange, Pracownie Orange, Edukacja z Internetem, Orange dla Bibliotek, Dźwięki Marzeń i Telefon do Mamy. We wszystkie działania Fundacji angażują się wolontariusze Orange Polska.

2.  Fundacja Orange prowadzi autorskie programy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspiera wartościowe inicjatywy innych organizacji pozarządowych. Dba o to, by edukacja była ciekawa i inspirująca, a nowe technologie pomagały w poznawaniu świata i budowaniu społeczności. Inspiruje młodych, aby twórczo korzystając z nich, odkrywali swoje talenty, zdobywali wiedzę i rozwijali pasje.

Wspiera Pracownie Orange, by działania w nich prowadzone, jak najlepiej odpowiadały na potrzeby skupionych wokół nich społeczności. Zapewnia im opiekę merytoryczną przy realizacji projektów, organizuje szkolenia z zakresu budowania umiejętności liderskich, animacji społecznej, pracy z wolontariuszami, promocji i komunikacji przy użyciu mediów społecznościowych. Łącznie przygotowała ponad 800 godzin szkoleń dla liderów i animatorów Pracowni Orange.

Wspiera otwartość w edukacji i dzielenie się wiedzą, dlatego materiały, które powstały w ramach naszych projektów, udostępnia na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0. Dzięki temu każdy może je wykorzystać i przetwarzać dla swoich potrzeb. Zaprasza wszystkich do czerpania z bazy inspiracji dostępnej na stronie www.fundacja.orange.pl

3.  O programie Pracownie Orange

Pracownie Orange to ogólnopolska akcja społeczna adresowana do mieszkańców małych miejscowości, o populacji do 20 tysięcy osób. Celem Fundacji jest zapewnienie niewielkim społecznościom lepszego dostępu do technologii i informacji, a także zainspirowanie mieszkańców do samodzielnych działań, by zmieniać rzeczywistość wokół siebie na lepsze.

W ramach akcji, Orange Polska pomógł wyremontować 50 sal, a następnie wyposażył je w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, konsole do gier i telewizory LCD. Miejsca te są otwarte dla wszystkich, nie tylko jako punkt dostępu do informacji, ale też przestrzeń spotkań i integracji, w której rodzą się nowe pomysły na wspólne projekty. Aktywności te koordynują liderzy pracowni i wolontariusze.

W działaniach wspiera ich Fundacja Orange poprzez bezpłatne szkolenia z zakresu budowania umiejętności liderskich, animacji społecznej, pracy z wolontariuszami, promocji i komunikacji przy użyciu mediów społecznościowych. Do dyspozycji pracowni oddano internetową platformę wymiany wiedzy wraz z bazą gotowych do wdrożenia projektów.

Pracownie Orange stały się centrum życia mieszkańców – otwartą przestrzenią, w której ludzie o różnych pasjach, zainteresowaniach i poglądach mogą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

4.  Wizualizacja przykładowej pracowni

Slajd06

5.  Udział w konkursie

W konkursie, który Fundacja Orange ogłosiła w 2012 r. przyjęto 750 wniosków z całej Polski. Dotację przyznano tylko 50 miastom, w tym Gubinowi. Tym samym Gubiński Dom Kultury uzyskał grant jako 1 z 50 instytucji w Polsce oraz jedyna instytucja w województwie lubuskim. Przybliżona wartość tego grantu to 20.000 zł.

6.  W skład grantu weszły:

całkowite pokrycie kosztów remontu sali (szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu, rolety),

wyposażenie sali w nowoczesne meble,

3 nowoczesne stanowiska komputerowe typu All-in-One z dostępem do Internetu, pakietem Office oraz programem antywirusowym,

telewizor LCD Samsung 40 cali

konsola Playstation 3 + 3 gry

pokrycie kosztów opłat za dostęp do szerokopasmowego internetu o prędkości 10 MB przez 2 lata

zgodnie z umową, po upływie 2 lat podarowany sprzęt przechodzi na własność GDK

7.   Tak sala nr 100 domu kultury wyglądała przed projektem – widać meble pamiętające jeszcze epokę Gierka, w tym koszmarne szkolne ławki

i po projekcie… Zdjęcie nie oddaje w pełni walorów estetycznych, ale w późniejszej części prezentacji będzie widać całość pomieszczenia.

Slajd09

8.   Pracownia rozpoczęła działalność – najpierw wielkie otwarcie, które odbyło się 8 sierpnia 2012 r.

Wstęgę przecięli: od lewej Burmistrz Gubina, przedstawiciel młodzieżowej grupy Otwarte oraz kierownik oddziału Orange w Gubinie.

Z racji, że pracowni została otwarta w okresie trwania Euro 2012 odbył się także inauguracyjny mecz w piłkarzyki.

Każda z osób goszczących na inauguracji otrzymała w prezencie 2 pomarańcze. Zjeść można było na miejscu ale większość gości zdecydowała się jednak zjeść je w domu.

Slajd10

9.  Od momentu inauguracji pracownia tętni życiem. Tygodniowo średnio przewija się przez nią około 120 osób. Osoby korzystające z internetu są wpisywane do specjalnego rejestru korzystania z komputerów zwanego Tajną księgą pomarańczarni. Rejestr ten przydał się już nie raz policji w celu ustalenia osób, które dokonywały w sieci czynów zabronionych. Osoby takowe zostają automatycznie wpisane na czarną listę i nie mają więcej wstępu do pracowni.

10.  Formy aktywności:

Turniej w piłkarzyki, Turniej gier komputerowych, Wizyta Mobilnego Punktu Dostępu, Dwukrotny dział w szkoleniu liderów w Warszawie (warto podkreślić, że fundacja Orange pokryła koszty przejazdu do Warszawy oraz pobytu 2 osób.)

Slajd11

Slajd12

Slajd14

Slajd13

Zajęcia dla seniorów

Zajęcia w Pracowni Orange odbywają się w ramach Uniwersytetu III Wieku. To dobry przykład kooperacji dwóch podmiotów będących w strukturach GDK. Młodzieżowej grupy Otwarte oraz słuchaczy Uniwersytetu.

Lekcje tzw. „komputerów” odbywają się we wtorki i czwartki, studenci podzieleni są na 3 grupy, w zależności od posiadanych umiejętności.

Seniorzy uczą się szybkiego pisania na klawiaturze, prostych (dla zaawansowanych nieco trudniejszych) czynności obsługi komputera i co najważniejsze robienia zakupów przez Internet. Pojawiają się pierwsze objawy zakupoholizmu. Kupowane są nawozy, doniczki, czy specjalistyczne narzędzia (np. zbieraczka do wiśni) oraz ubiór na działkę.

W ramach pracowni zajęcia z seniorami, choć nie tylko prowadzi wolontariusz, uczestnik projektu „Latarnicy” prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Slajd15

11. Ważne jest, że młodzież skupiona wokół grupy OTWARTE działającej przy GDK pod opieką instruktora Marcina Gwizdalskiego (tu widoczny na szczycie wieży gubińskiej Fary). Marcin jest również autorem projektu Pracowni Orange w Gubinie. Uczy się odpowiedzialności, gdyż nieoficjalnie to on rządzi i opiekuje się pracownią Orange.

Slajd16

Korzyści wynikające z umiejscowienia Pracowni Orange w Gubińskim Domu Kultury:

 • Realizacja nowoczesnej pracowni internetowej w ważnym dla mieszkańców punkcie
  na mapie miasta oraz maksymalne ożywienie przestrzeni publicznej wokół Pracowni;
 • Powstanie unikalnego i na poziomie (w końcu dom kultury) miejsca spotkań, wymiany doświadczeń i pomysłów oraz dzielenia się zainteresowaniami dla tych, którzy chcą wspólnie działać i wspólnie spędzać czas;
 • Stworzenie przyjaznego centrum informacyjnego, kulturalnego i rozrywkowego, które jest każdemu „po drodze” i które tętni życiem przez cały rok oraz daje możliwość i okazję
  do jak najczęstszego spędzania czasu, dzielenia się radosnymi chwilami i emocjami;
 • Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców, nie tylko miasta, nie tylko Euromiasta ale i całej gminy, które przyczyni się do zacieśnienia więzi między mieszkańcami i wzmocnienia ich tożsamości;
 • Zapewnienie obywatelom miasteczka i gminy lepszego dostępu do technologii, informacji i kultury;
 • Dowód na to, że warto podejmować tego typu inicjatywy, zainspirowanie mieszkańców do podejmowania samodzielnych działań twórczych oraz do większego zaangażowania się w życie kulturalne oraz wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją;
 • Umożliwienie grupom społecznym zagrożonym cyfrowym wykluczeniem (np. uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie z gminy) spełnienia ich potrzeb i aspiracji poprzez rozpowszechnianie nowoczesnych narzędzi zdobywania wiedzy i informacji;
 • Stworzenie otwartego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych miejsca szkoleń, pokazów, wykładów, spotkań integracyjnych, jak również w inny sposób służących rozpowszechnianiu wiedzy i kultury;
 • Umożliwienie licznym bezrobotnym przeszkolenia w dziedzinie znajomości obsługiwania komputera i Internetu w celu zdobycia kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy i utrzymania się na XXI-wiecznym rynku.
Scroll to Top