Połączeni sztuką

Połączeni sztuką

Podziel się:

Pozostały wspomnienia i twórczy niedosyt. Po raz kolejny udowodniono, że wspólne działania na polu artystycznym i nie tylko, z sąsiadami za Nysy przynoszą wymierne efekty. W dniach 17-18.05.2019 podczas punktu kulminacyjnego projektu pt. Połączeni sztuką, można było zauważyć wzmożoną aktywność, wśród osób biorących udział w projekcie. Pod tym ogólnym hasłem w tych dniach mieliśmy okazje zobaczyć efekty wspólnej pracy polsko – niemieckich działań artystycznych na polu muzycznym i sztuk plastycznych. Cieszy fakt, że oprócz twórców mających już doświadczenie sceniczne jak Gubińskie Łużyczanki, Seniorenchor Guben, amatorskie zespoły muzyczne Cukyer, Dobre Piwo, Marek i Władek, Elektra 76 z Guben w projekcie brała także młodzież z gubińskich i gubeńskich szkół, która podczas wspólnych warsztatów muzycznych przygotowała program artystyczny pod okiem ekspertów, który został zaprezentowany podczas punktu kulminacyjnego projektu. Odbyły się warsztaty plastyczne, muzyczne, prezentacje „talent show” na scenie plenerowej. Przedstawiciele gubińskich malarzy z galerii „Ratusz” GDK wraz członkami Kunstgilde e.V Guben zaprezentowali dzieła powstałe podczas pleneru malarskiego. Stylistyka prezentowanych prac była różnorodna, można by rzec do wyboru i koloru, gdyż fantazja artystyczna nie zna granic. Euromiasto okazało się inspirujące i pod względem malarskim i muzycznym. Efekty pracy twórczej można podziwiać w galerii „Ratusz” GDK, a później, także w siedzibie Stowarzyszenia Wspomagającego Odbudowę Kościoła Farnego w Guben, które jest partnerem tego projektu. Gubiński Dom Kultury zadbał o to, aby uczestnicy projektu mieli szansę wymienić się doświadczeniami w różnych dziedzinach twórczości. Polsko- niemieckie spotkania umożliwiają nie tylko wymianę doświadczeni na polu artystycznym, ale także bliższe się poznanie, gdyż integracja gra tu podstawowa rolę. Naszym artystom trzeba pogratulować nieskrępowanej weny twórczej i zachęcić do dalszej owocnej pracy.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego „Redukować Bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”. 

Scroll to Top