Informacje RODO

Administratorem danych osobowych jest Gubiński Dom Kultury z siedzibą w Gubinie, ul. Westerplatte 14.
Inspektorem danych jest Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej kontakt.itrs@gmail.com
Skip to content