O nas

Instytucja istnieje od 1958 roku. Początkowo swoim zasięgiem obejmowała cały powiat, a od 1961 roku miasto Gubin.

Od momentu założenia Dom Kultury spełnia funkcję kreatora i koordynatora działań kulturalnych odbywających się na terenie miasta.
Świadczy usługi wynajmu sprzętu, nagrań dźwięku i wideo, organizuje imprezy własne i na zlecenie.
Wśród jego oferty znaleźć można: naukę tańca towarzyskiego i nowoczesnego (hip-hop), zespoły taneczne, grupę teatralną, „Studio Wokalne” , kółko szachowe, „Artystyczny Klub Malucha”, szkółkę malarską, zespoły muzyczne, naukę gry na perkusji.
Od kwietnia 2009 roku GDK patronuje gubińskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.
Intensywnie i kreatywnie działa Grupa Młodzieżowa „OTWARTE”, która skupia młodzież o szerokich horyzontach i ciekawych pomysłach.
Posiada własne, dobrze wyposażone studio nagrań. Zespoły i soliści, chcący z niego skorzystać, mogą liczyć na fachową pomoc realizatora dźwięku.
Do najważniejszych imprez organizowanych przez Gubiński Dom Kultury należą: Wiosna nad Nysą, Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „Poetyckie Rubieże”, Lubuskie Zaduszki Jazzowe, Międzynarodowy Festiwal „Zimowa Fiesta”, Festiwal „The Dark Side Festival”, Wigilia Miejska, Koncert na zakończenie lata, Gala wręczenia Gubińskiej Nagrody Edukacyjnej im. Urszuli Dudziak.
GDK współpracuje także z wieloma instytucjami w partnerskim mieście Guben.

Obecnie funkcję dyrektora sprawuje Andrzej Winiszewski.

Scroll to Top