Karta zgłoszenia

KARTA UCZESTNICTWA

1. Imię i nazwisko /nazwa zespołu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Dane do korespondencji:

imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………..

ul. …………………………………………….. kod pocztowy ……………………… miejscowość…………………………….

tel……………………………………………………  e-mail…………………………….…………….………….….. ……………………

3. Skład zespołu / akompaniator (imię nazwisko, instrument):

1 ………………………………………………………….. instrument…………………………………………………………

2 ………………………………………………………….. instrument…………………………………………………………

3 ………………………………………………………….. instrument…………………………………………………………

4 ………………………………………………………….. instrument…………………………………………………………

5 ………………………………………………………….. instrument…………………………………………………………

6 ………………………………………………………….. instrument…………………………………………………………

4. Repertuar konkursowy

1. tytuł ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

autor tekstu ………………………………………………………………………………………………………………………………………

kompozytor muzyki …………………………………………………………………………………………………………….

2. tytuł ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

autor tekstu ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

kompozytor muzyki ……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Rezerwacja hotelowa

ilość noclegów  …………..   z dnia  24.02.2023  na dzień 25.02.2023 

Potrzeby techniczne:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o wykonawcy dla konferansjera:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane do faktury za akredytację (*tylko jeśli jest wymagana):

Nazwa instytucji:       . …………………………………………………….…

Adres:                                    ………………………………………………………..

NIP:                            ………………………………………………………..

Scroll to Top