Festiwal nauki

Festiwal nauki

Podziel się:

Festiwal Nauki to nowy pomysł, który doczekał się realizacji na pograniczu polsko-niemieckim. Popularnonauko- we eksperymenty połączone z prezentacją możliwości jakie daje nauka i nowoczesne technologie goszczące na poszczególnych wydziałach polskich i niemieckich uczelni wyższych są ciekawą i pożyteczną formą rozrywki. 

Nie inaczej okazało się podczas imprezy polsko – niemieckiej, która odbywała się w dniach 3-4 czerwca w Gubinie, a w której wzięły udział uczelnie z Polski i z Niemiec. Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, BTU Cottbus-Senftenberg oraz Uniwersytet Viadrina z Frankfurtu nad Odrą prezentowały się w plenerze przy Eurodeptaku wzbudzając zainteresowanie uczniów gubińskich szkół różnego szczebla a także polskich i niemieckich przechodniów. Można było porobić zdjęcia starymi aparatami, przenieść się w wirtualny świat za pomocą wirtualnych gogli, nauczyć się niemieckiego i wzbogacić wiedzę o krajach niemieckojęzycznych, naszkicować kolegę na kawałku papieru, czy wreszcie wziąć udział w niezliczonej liczbie eksperymentów z zakresu chemii, biologii, elektroniki, mechaniki itp. Prezentacja uczelni była ponadto doskonałą promocją ich dokonań i możliwości dla sąsiada zza Nysy. Może już od października szeregi studentów BTU Cot- tbus-Senftenberg, czy PWSZ w Sulechowie zasilą zagraniczni studenci?

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

“Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”

SONY DSC
Stoisko filologii germańskiej UZ

logotypy Interreg V a

Scroll to Top