Dofinansowanie projektu

Logotyp Fundusze Europejskie. Dofinansowanie unijne - Fundusze Europejskie
Logotyp Rzeczpospolita Polska. Dofinansowanie unijne - Fundusze Europejskie
Logotyp Unia Europejska. Dofinansowanie unijne - Fundusze Europejskie

Dostosowanie strony internetowej wykonane zostało w ramach projektu:

Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Dostosowanie zasobów Gubińskiego Domu Kultury do działalności instytucji w mediach cyfrowych” przewiduje dostosowanie istniejących zasobów Gubińskiego Domu Kultury do działalności instytucji w mediach cyfrowych oraz udostępnienie wszystkich tworzonych treści osobom z niepełnosprawnościami. Projekt był realizowany w dwóch obszarach:

1. Pracownicy i współpracownicy instytucji wzięli udział w cyklu szkoleń, dzięki którym podnieśli kompetencje w zakresie niezbędnym do skutecznego docierania do obiorców działań GDK za pośrednictwem narzędzi komunikacji cyfrowej. 

2. Został zakupiony niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie, dzięki którym przekonwertowane do wersji cyfrowej zasoby GDK będą mogły dotrzeć do jeszcze większego niż obecnie grona odbiorców, wśród których szczególnie ważną grupą są seniorzy, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z niskim poziomem aktywizacji społecznej i kulturalnej.
W ramach projektu również witryna internetowa www.gdk24.pl została dostosowana do standardu WCAG 2.1. AA. 

Scroll to Top