DO SŁUCHACZY UTW

Do słuchaczy UTW

Podziel się:

Motywem naszego działania winno być dobro, miłość, piękno i mądrość. One rozwijają w nas wartości, które zbliżają do człowieczeństwa”

tymi słowami Arneta Sobiechowska zainaugurowała pierwszy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gubinie. Było to 01 kwietnia 2009 roku. Działamy już 14 lat, a chętnych z Miasta i Gminy Gubin oraz Guben (Niemcy) przybywa. Oferta dla słuchaczy jest różnorodna i zależy także od zainteresowań studentów. Oferujemy ciekawe wykłady z historii kraju i regionu, przyrody i ekologi, rękodzieła artystycznego, gimnastyki – aerobic taneczny, basen, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, towarzyskie spotkania integracyjne. Prowadzimy działania międzypokoleniowe, aby nie pozwolić na wykluczenie seniorów z życia społecznego i kulturalnego. Przy UTW prężnie działa grupa śpiewacza „Barwy Jesieni” pod batutą Jadzi Macho-Michalak. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 50+ , nie siedźcie w domu, rozwijajcie swoje pasje i cieszcie się towarzystwem drugiego człowieka. Zapraszam do UTW , które ma swoją siedzibę w Gubińskim Domu Kultury.

Koordynatorka – S.Łapkowska
Scroll to Top