Cyfryzacja w GDK dokonana

Tłumacz języka migowego podczas nagrania

Podziel się:

Dobiegł końca realizowany przez Gubiński Dom Kultury projekt mający na celu usprawnienie tworzenia i dystrybuowania treści dostępnych cyfrowo. Projekt „Dostosowanie zasobów Gubińskiego Domu Kultury do działalności instytucji w mediach cyfrowych” przewidywał  udostępnienie wszystkich tworzonych treści osobom z niepełnosprawnościami. Od teraz, m.in. dzięki zamontowanemu w Galerii „Ratusz” infokioskowi z pętlą indukcyjną, osoby takie znajdą wiele przydatnych dla siebie informacji. 

Projekt był realizowany w dwóch obszarach. Pracownicy i współpracownicy instytucji wzięli udział w cyklu szkoleń, dzięki którym podnieśli kompetencje w zakresie niezbędnym do skutecznego docierania do obiorców działań GDK za pośrednictwem narzędzi komunikacji cyfrowej. W szkoleniach zewnętrznych z obróbki obrazu i dźwięku wzięło udział 12 osób, z czego 6 to kobiety. Kolejny obszar działań projektowych to zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do dystrybucji przekonwertowanych do wersji cyfrowej zasobów GDK. Teraz będą mogły dotrzeć do jeszcze większego, niż do tej pory grona odbiorców, wśród których szczególnie ważną grupą są seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z niskim poziomem aktywizacji społecznej i kulturalnej. Również strona internetowa instytucji zyskała nowoczesną formę. Została dostosowana do standardu dostępności WCAG 2.1.

W ramach projektu powstały dwa mini-filmy w Polskim Języku Migowym, które w uzupełnieniu specjalnie stworzonych ścieżek edukacyjnych stanowią tutoriale dla dzieci i młodzieży chcącej nauczyć się projektowania 3D oraz malowania akwarelą. Dostępne są na giedekowskim kanale YouTube. W ramach projektu GDK rozszerzy swoją ofertę o relacje z imprez przez siebie organizowanych. Dzięki sprzętowi do transmisji on-line, streamingu oraz specjalnemu oprogramowaniu imprezy odbywające się w sali widowiskowej będą mogły jednocześnie być odbierane w zaciszu domowym. To duży krok w przyszłość, który z pewnością zaprocentuje poszerzeniem grona odbiorców oferty kulturalnej na lokalnym rynku.

Przedsięwzięcie wsparto w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

JaGa

Scroll to Top