7. Koncert na rzecz Fary

Podziel się:

20 kwietnia w Kościele Klasztornym (Klosterkirche) w Guben już po raz kolejny odbył się VII KONCERT BENEFISOWY na rzecz odbudowy Fary w Gubinie, którego organizatorami byli: Fundacja Fara Gubińska – Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Fundacja wspomagająca odbudowę Fary z Guben, Gubiński Dom Kultury, Ks.Zbigniew Samociak (Krosno Odrz.) oraz przedstawiciele chórów: GLORIA DOMINE Z Gubina i STADTCHOR z Guben. 
Tegoroczny Koncert był wyjątkowo urozmaicony. Oprócz w/w chórów wystąpili w nim także instrumentaliści z Państwowej Szkoły Muzycznej im. K.Serockiego w Gubinie – Alicja i Andrzej Gilowie, Beata Tecław, Joanna Blandzi, Lidia Nowak i Anna Sykała, kantor Dietmar Schoene z Peitz, zaproszeni śpiewacy z innych zespołów oraz największa atrakcja – STUDENCKI CHÓR  “441 Hz” z GDAŃSKA prowadzony przez Annę Wilczewską.
Repertuar tegoż chóru zaprezentowany na koncercie “powalił publiczność na kolana”. Wysoki poziom wykonawczy: technika i artyzm w pełnym tego słowa znaczeniu. Szczególną sympatią publiczności cieszyły się utwory: “MINIWANKA” i “KOLOMYJA-MISTO”. Zaznaczyć należy iz oprócz p. Anny Wilczewskiej chórem “441 Hz” dyrygowali także: Antonina Marikhina oraz gubinianin – Paweł Nodzak.
Świetnie także zaprezentowały się nasze rodzime chóry : Gloria Domine (z Parafii Trójcy Św.w Gubinie) i Stadtchor-Guben pod kierunkiem Haliny Nodzak wykonując urozmaicony repertuar oddzielnie i razem m.in. “Can’t help falling in love” z towarzyszeniem fortepianu (Alicja Gil).
Głównym punktem programu tegorocznego VII KONCERTU BENEFISOWEGO było wykonanie “MSZY  UROCZYSTEJ” – Kazimierza Wiłkomirskiego skomponowanej na chór, organy i głosy solowe.
 Całością dyrygowała p. Anna Wilczewska. Na organach grał (w białym fraku) – Grzegorz Dymon (Gdańsk). Głosy solowe to: Antonina Marikhina– sopran, Klaudia Żmigrodzka – alt, Sebastian Wilczewski – tenor i Paweł Nodzak – bas.
Nasze miejscowe chóry: Gloria Domine i Stadtchor świetnie sobie poradziły z tym trudnym repertuarem. A to jest zasługą Haliny Nodzak. Wspomagał ją w pracy nad przygotowaniem Mszy kantor Hansjurgen Vorrath z Guben. Wspólne śpiewanie z chórem “441 Hz” pod obcą batutą po – raptem- dwóch próbach, to niesamowite przeżycie i prawie “mistrzostwo świata”. 
Zostało to docenione przez licznie zgromadzoną publiczność owacją na stojąco oraz sowitymi datkami. Zebrano 1.247,14 Euro oraz 515,60 złotych. Jak widać warto poświęcać czas, by wspomóc dzieło odbudowy naszej Fary.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom tegorocznego VII Koncertu Benefisowego, a szczególnie Zbigniewowi  Samociakowi, bez którego wsparcia finansowego(nie wiem, czy wolno mi to napisać) nie moglibyśmy liczyć na obecność chóru “441 Hz” w Gubinie. Dziękujemy także Monice Wachsmann, Gabrieli Łuc-Bardzik, Januszowi Gajdzie, Gunterowi Quiel,  dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych – Mirosławowi Siergiejowi i Grażynie Piszczek za pomoc organizacyjną oraz Wernerowi Goerke za obsługę fotograficzną.
Ps.
Dodać należy iż chór “441 Hz” w dniu 21 kwietnia wystąpił z oprawą Mszy Św. i koncertem w kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, gdzie został fantastycznie przyjęty przez bardzo licznie zgromadzoną publiczność, a także zorganizował mini koncert dla dzieci z Gubińskiego Domu Dziecka obdarowując je na pożegnanie słodyczami. To był piękny gest na zakończenie ich pobytu w Gubinie. 
W tym samym dniu odbyło się kawowo-ciastowe spotkanie wykonawców VII Kocertu Benefisowego w stołówce Internatu nad Nysą, gdzie zaprezentowany został krótki film o Farze, wręczone zostały drobne upominki i przekazano sobie wzajemne wyrazy podziękowania a następnie członkowie chóru “441 Hz” zwiedzili wnętrze Fary oprowadzeni przez p. Quiela, gdzie zaśpiewali dwie polskie pieśni: “Już się zmierzcha” i “Gaudemater”.
 
Han
Scroll to Top