Do słuchaczy UTW

DO SŁUCHACZY UTW

„Motywem naszego działania winno być dobro, miłość, piękno i mądrość. One rozwijają w nas wartości, które zbliżają do człowieczeństwa” – tymi słowami Arneta Sobiechowska zainaugurowała pierwszy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gubinie. Było to 01 kwietnia 2009 roku. Działamy już 14 lat, a chętnych z Miasta i Gminy Gubin oraz Guben (Niemcy) przybywa. […]

DO SŁUCHACZY UTW Read More »