Czerwiec 28, 2017

Wystawa Euromiasto 2017

Poniżej prezentujemy fotografie nadesłane na naszą wystawę.
Czerwiec 20, 2017

Partnerskie spotkania z kulturą

Celem projektu była integracja polskich i niemieckich artystów amatorów z terenu Euromiasta Gubin-Guben. W jego ramach zorganizowano wspólne spotkania uczestników wraz z prezentacją ich dorobku artystycznego. […]