Monthly Archives: Czerwiec 2017

Wystawa Euromiasto 2017

Poniżej prezentujemy fotografie nadesłane na naszą wystawę.

Partnerskie spotkania z kulturą

Celem projektu była integracja polskich i niemieckich artystów amatorów z terenu Euromiasta Gubin-Guben. W jego ramach zorganizowano wspólne spotkania uczestników wraz z prezentacją ich dorobku artystycznego. Punkt kulminacyjny projektu odbył się w